Průběh terapie

Stimulace folikulů


V normálním ženském cyklu dozrává měsíčně vždy jedno vajíčko (růst folikulu / vaječník a ovariální cyklus). V tomto procesu si folikuly konkurují a o dominanci bojuje pokaždé 10 folikulů. Jen jeden folikul se zralým vajíčkem se stává vedoucím folikulem, ostatní odumírají.

Stimulací je tato desítka folikulů, které bojují o vedení, „zachráněna“. Pro uklidnění lze na tomto místě poznamenat, že díky hormonální stimulaci folikulů nenastoupí u ženy předčasné klimakterium. „Zachráněna“ budou jen ta vajíčka, která by boj o vedení stejně prohrála … a každý měsíc začíná tento boj znovu od začátku..


Kinderwunsch - Follikelzyklus1. Folikuly – hormonální stimulace – léčení
2. Inseminace
3. Injekční technika


GoToTop

1. Folikuly – hormonální stimulace – léčení

  
Aby se cíleně dosáhlo zrání folikulů (v nichž se nacházejí vajíčka) ve vaječníku, je třeba po určitou dobu brát léky, resp. hormony.Kinderwunschbehandlung - StimulationsgraphikPodle toho, zda je naplánována intrauterinní inseminace (IUI) (to znamená zavedení spermií, nazývaných též spermium / semeno, do děložní dutiny) nebo zda je indikován individuální odběr prostřednictvím punkce folikulů (s následným oplodněním vajíček spermiemi ze zkumavky), použijí se rozdílné protokoly stimulace folikulů.

K medikamentózní stimulaci vaječníků se používají většinou hormony, které produkuje i tělo. (gonadotropin). Tyto hormony se aplikují ponejvíce formou injekcí, a to buď do svalu (tj. intramuskulárně) nebo pod kůži (tj. subkutánně).


GoToTop


2. Inseminace

  

Metodu IUI lze nabídnout mladým ženám (do věku 36 let) jako první terapeutickou opci ve 3 –6 cyklech. Základní podmínkou jsou otevřené vejcovody u ženy a normální spermiogram u muže.

U párů splňujících tyto podmínky je příčinou infertility většinou syndrom polycystických ovárií (PCOS) u ženy. V tomto případě podáváme hormony stimulující folikuly (gonadotropiny) nebo také clomifen, abychom podpořili dozrání 1–2 folikulů ve vaječníku.

Následně je vyvolána ovulace aplikací hCG a sperma je vpraveno do dutiny děložní.

Spermie putují k vajíčku vejcovodem. K oplodnění vajíčka jedinou spermií dochází obvykle v nejvrchnější části vejcovodu.

Oplodněné vajíčko (zygota) a embryo, které se z něj vyvíjí, začne následně pětidenní cestu do dutiny děložní. Pak ve stádiu blastocysty dospěje do dělohy a začne se zahnizďovat v děložní sliznici (endometrium).

Aby děložní sliznice (nazývaná též endometrium) byla na zahnízdění / implantaci optimálně připravena, je nutno podávat patřičné hormony (např. progesteron), zčásti až do doby, kdy bude prokázána pozitivní srdeční akce embrya, 4 týdny po ovulaci nebo až do 12. týdne gravidity.


→ Těhotenský - test přes počítač
GoToTop


3. Druhy injekcí

Existují dva různé druhy injekcí:

1. Intramuskulární injekce (i.m.)
2. Subkutánní injekce – injekce pod kůži (s.c.)1. Intramuskulární injekce (i.m.)

Jako intramuskulární injekce se označuje aplikace tekutého léku do kosterního svalu prostřednictvím injekční stříkačky a kanyly

Intramuskulárně se aplikují tyto léky:
Gonadotropiny (např. Merional, Menogon, Menopur)
Humánní Choriongonadotropin (např. Pregnyl (A, CH) = Predalon (D), Brevactid, Gonasi)
Progesteron (např. Agolutin, Gestone, Prontogest, Progesteron Streuli)

Injekční stříkačky:
K přípravě roztoku použijte jehly 18G / 1,2 x 40mm.
K intramuskulární injekci použijte zelenou jehlu 21G / 0,8 x 40mm.

Provedení intramuskulární injekce:


1.Stanovení místa aplikace injekce

Kinderwunschbehandlung - intramuskuläre Injektion Kinderwunschbehandlung - intramuskuläre Injektion
přední sedací sval stehno

2. Příprava injekčního roztoku (provádí se u suchých substancí, jako např. Merional, Fostimon, Menogon, Menopur, Pregnyl atd.): Lék se nachází ve formě sušiny, tekutina slouží jako rozpouštědlo. Vstříkněte tekutinu do suché substance, ta se ihned rozpustí a roztok může být natažen do injekční stříkačky. Pokud vám byly předepsány 3 ampulky nebo více, použijte, prosím, vždy o 1 ampulku méně, než je počet dávek sušiny, např. rozředit 3 dávky sušiny se 2 ampulkami tekutiny.

3. Dezinfekce místa vpichu

4. Vyčkat účinnosti dezinfekčního prostředku (ca. 30-60 sekund).

5.Vyměnit injekční jehlu (k injekci použít zelenou jehlu; jehlu a kanylu pevně fixovat!)

6. Plynule vést svislý vpich (90°) – kanylu nezavádět celou, injektovat pomalu!

GoToTop


2. Injekce do kožního záhybu = subkutánní injekce (s.c.)

Pojem subkutánní je údaj označující v anatomii tkáň „pod kůží”. Toto podkoží v podstatě sestává z vaziva a tukové tkáně, které se nacházejí pod kůží.

Léky k subkutánní aplikaci:
GNRH-Agonist a -Antagonist (např. Decapeptyl, Orgalutran, Cetrotide)
Gonadotropine (např. Puregon, Gonal F, Fostimon)

Injekční jehly:
K přípravě roztoku použijte jehly 18G / 1,2 x 40mm.
K subkutánní injekci použijte krátkou jehlu 27G / 0,40 x 20mm. Léky Puregon a Gonal-F mittels Pen mají své vlastní jehly (např. 29G / 0,33 x 12mm nebo BD Micro-Fine Pen-jehly).

Aplikace subkutánní injekce:

1. Určení místa vpichu: Injekci můžete aplikovat buď do břišní stěny pod pupkem nebo do stehna. Abyste se ujistili, že injekce míří do podkožní tkáně, nikoli do svalové, vstřikněte injekci do kožního záhybu. Injekci lze aplikovat v úhlu 45°-90°.


Kinderwunschbehandlung - Subkutane Injektion 1Kinderwunschbehandlung - Subkutane Injektion 2Kinderwunschbehandlung - Subkutane Injektion 3
Takto pozvednout kožní záhyb Nepřibírat sval Injekce v úhlu asi 45°2.Příprava injekčního roztoku: u suché substance viz bod 1.2 při intramuskulární aplikaci injekce. Injekce jsou zčásti k dispozici už jako hotový roztok. Léky Puregon nebo Gonal-F mají vlastní Pen jehly k podávání: viz návod k použití (příbalové informace) nebo www.puregonpen.com resp. www.fertilitylifelines.com

3. Dezinfekce místa vpichu

4. Vyčkat účinnosti dezinfekčního prostředku (ca. 30-60 sekund)

5. Vyměnit injekční jehlu (k injekci použít zelenou jehlu; jehlu a kanylu pevně fixovat!) / pro Puregon a Gonal F Pens 29G / 0,33 x 12mm, resp. BD Micro-Fine Pen-jehly

6. Plynule vést svislý vpich v úhlu 45°, píst potáhnout zpět a pomalu injektovat.Kinderwunschbehandlung - Subkutane Injektion

GoToTop


Ultrazvukové vyšetřění

IVF centra prof. Zecha zastávají
ve světě vedoucí pozici v ultrazvukové diagnostice,
společně se společností
GE Healthcare nastavují nové klinické standardy
v ultrazvukové m monitoringu v oblasti reprodukční medicíny.

více...

Ceny léků

  
Veškeré léky potřebné pro IVF terapii si teorteticky můžete vyzvednout eventuelně objednat v jakékoli lékárně.

Spolupráce s lékárnou Menora
Kontakt:
Lékárna Menora
Adresa :
Smetanovy sady 80/5
301 00 PLZEŇ
Tel : +420 377 222 636
E-mail: m.ordogova@quick.cz
IVF Centers Prof. Zech
IVF Zech International - Partners
Austria
Bregenz
Tel.: +43 5574 44836
zech@ivf.at
Austria
Salzburg
Tel.: +43 662 9010 5000
office@kinderwunsch-salzburg.at
Switzerland
Niederuzwil
Tel.: +41 71 950 1580
zech@fivet-ivf.ch
Liechtenstein
Vaduz
Tel.: +423 237 6655
zech@ivf.li
Czech Republic
Plzen
Tel.: +42 0377 279 350
zech@ivf-institut.cz
Italy
Merano
Tel.: +39 0473 270470
zech@fivet-ivf.it
(providing scientific and technical expertise)
Italy
Nuova Ricerca
Rimini, Italien
Nigeria
The Bridge Clinics
Lagos State, Nigeria
Morocco
Meden Healthcare
Casablanca, Morocco